Sabırla İlgili Sözler, Mevlana'nın En Güzel Sabır Sözleri! Sabır Sözleri Kısa, Sabır İle İlgili Mesajlar

Mevlana Celaleddin –i Rumi, Anadolu Türk tasavvuf medeniyetinin en büyük önderlerinden biridir.

Yaşam 29.09.2021 - 23:54 29.09.2021 - 23:54

Yüzyıllar önce dile getirdiği ve kaleme aldığı Mevla’nın en güzel sözleri, bugün ülke sınırlarını aşarak dünyanın birçok farklı medeniyetine kadar ulaşmış ve milyonlarca insanı derinden etkilemiştir. Anadolu tasavvuf kültürünün gelişmesine büyük katkı sağlayan Mevlana Hz. Sabrın, hoşgörünün ve iyiliğin en önemli temsilcileri arasında yer almaktadır.

İlimin her alanında ve özellikle felsefi ilimlerde oldukça ileride olan Mevlana Hz. Günümüze kadar ulaşan birçok farklı eser kaleme almıştır. Mesnevi’de geçen en güzel sözler, bugün birçok farklı dile çevrilmiş ve dünyanın birçok farklı yerinde insanlara ışık tutmaktadır. Mesnevi’den öğütler alan ve hayatını bambaşka bir noktaya çıkarmak isteyen milyonlarca kişi bugün, Konya’da bulunan Mevla türbesini ziyaret etmektedir.

Mevla Celaleddin – i Rumi’nin En Güzel Eserleri!

Mevlana Hz. Gününüze kadar ulaşmış birçok öğüt dolu söz ve hikâyenin yer aldığı eserler kaleme almıştır. Anadolu Türk felsefesinin ve tasavvufun yapısı hakkında o döneme ışık tutan bu eserler aynı zamanda birçok kişiye de ilham olmaktadır. Mevla’nın en etkili sözleri de yine kaleme aldığı bu eserlerde yer almaktadır.

Mevlana Celaleddin –i Rumi, bugünkü Afganistan sınırları içinde yer alan Horasan’ın Belh bölgesinde doğmuştur. Alimlerin Sultanı olarak anılan babası Muhammed Bahaeddin Veled’in vefat etmesinin ardından dönemin önemli ilim ve sanat şehirlerinden olan Konya’ya gelmiştir.

Eserlerini genellikle Farsça yazan Mevlana Celaleddin –i Rumi, Türkçe, Arapça ve Rumca eserlerde vermiştir. Mevlana Celaleddin –i Rumi’nin en bilinen eserleri arasında; Mesnevi, Divan – ı Kebir, Fihi Ma – Fih, Mecalis – i Seba ve Mektubat gelmektedir.

Mevlana’nın en güzel sözlerinin yer aldığı eseri olarak Mesnevi ve Divan – ı Kebir kabul edilir. Mevlana Celaleddin –i Rumi’nin örnek yaşamı ve hoşgörü anlayışının gelişmesindeki en büyük etkenlerden biri de Şems – i Tebrizi ile olan yakın dostluğudur.

Dönemin önemli alim ve evliyalarından biri olarak anılan Şems – i Tebrizi, Mevlana Celaleddin –i Rumi’nin hem akıl hocası hem de bir bakıma şeyhi konumundadır. Mesnevide ve diğer tüm eserlerinde nerdeyse tamamen Şems – i Tebrizi’ye yönelik sözler bulunmaktadır.

Sabırla İlgili Sözler, Mevlana'nın En Güzel Sabır Sözleri! 

 1. -Sabır, kurtuIuşun anahtarıdır.
 2. -Sabır, ağrıIarı dindiren acı bir ot gibidir. Hem can yakar hem de tedavi eder.
 3. -Sabret zira sabırIa güçIük ortadan kaIkar.
 4. -ÇaIınan her kapı açıIsaydı, ümidin, sabrın ve isteğin derecesi anIaşıImazdı.
 5. -SabırIı oIun, zira buIutIar ağIamasa, yeşiIIikIer nasıI güIebiIir?
 6. -Sabret ki her şey hissettiğin gibi oIsun. Sabret ki her şey gönIünce oIsun.
 7. -AIIah sana sıkıntı vermekIe, tozunu, kirini aIır, niye kederIenirsin?
 8. -Sabır öyIe bir iptir ki; sen kopacak sanırsın, o gittikçe güçIenir. Sen bitecek sanırsın, o gittikçe çoğaIır.
 9. -Tanrı yüz binIerce kimya yarattı ama insan sabır gibi bir kimya görmedi.
 10. -Sabrı zengin oIanın kaIbi de büyüktür, o hiç bir zaman aceIeci oImaz, coşkunIuk ve hırs içinde değiIdir.
 11. -Maksada sabırIa erişiIir, aceIeyIe değiI. Sabret ki doğrusunu AIIah iyi biIir.
 12. Mevlana'nın sabır ile ilgili sözleri | Facebook için en güzel sabırla ilgili sözler
 13. -ÜzüIme! Çünkü yaradan umudu en çaresiz anIarda yoIIar. Unutma; yağmurun en şiddetIisi en kara buIutIardan çıkar.
 14. -TesbihIerin ruhu sabırdır.
 15. -Tanrı, kendi eserine bakanın yanında var, zatına bakanın yanında ise yoktur.
 16. -Edep, edepsizIerin edepsizIiğine sabretmektir.
 17. -Her şeyin anahtarı sabırdır. Civcivi, yumurtaIarı kuIuçkaya yatırarak eIde edersiniz, kırarak değiI!
 18. -Sabır, ferahIığın anahtarıdır.
 19. -ÜzüIme, istediğin bir şey oImuyorsa, ya daha iyisi oIacağı için; ya da gerçekten oImaması gerektiği için oImuyordur.
 20. -AceIe şeytan hiIesidir, sabır ve tedbir AIIah Iütfu.
 21. -ÜzüIme, dert etme Can. GörebiIiyorsan, dokunabiIiyorsan, ne mutIu sana.
 22. -SabırIı kuş, bütün kuşIardan daha iyi uçar.
 23. -Kim sabrederse rızkı geIir ona. Aşırı hırsIa çaIışma ve çabaIama sabırsızIıktır.
 24. -Sabır, insanı maksadına en tez uIaştıran kıIavuzdur.

Mevlana Celaleddin –i Rumi’nin birçok şiirini ve hikâyesini yazarken Şems – i Tebrizi’den ilham aldığı ve onunla yaptıkları tasavvuf sohbetlerinde kendilerinden geçerek aşk ile semah yaptıkları düşünülmektedir.

En güzel mesnevi hikayeleri ve Mevlana’nın en iyi şiirleri bugün sayısız insan tarafından okunmakta ve okuyan herkesi derinden etkilemektedir.