“TBMM başkan seçiminde Cumhur İttifakı’nın gereği neyse o yapılacaktır”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “TBMM başkan seçiminde Cumhur İttifakı’nın gereği neyse o yapılacaktır” dedi.

Politika 26.06.2020, 16:39
5
“TBMM başkan seçiminde Cumhur İttifakı’nın gereği neyse o yapılacaktır”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “TBMM başkan seçiminde Cumhur İttifakı’nın gereği neyse o yapılacaktır” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, genel merkezde milletvekillerinin katıldığı toplantıya başkanlık etti. Korona virüs tedbirleri çerçevesinde düzenlenen toplantı sonrasında yazılı açıklamada bulunan Bahçeli, 24 Haziran 2018’de yapılan 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi’nin üzerinden iki yıl geçtiğini ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin TBMM’de 49 muhterem milletvekiliyle demokratik temsil hakkı kazandığını, tecelli eden milli iradenin görev ve gereğini müteakiben onurla temsil ettiğini bildirdi. “İnancımız odur ki, Türk milletinin manevi ve milli değerleriyle birleşip temellenmeyen her siyasi önerme esen rüzgârla uçuşan saman çöplerinden öz itibariyle farksızdır” ifadelerini kullanarak, MHP’nin Cumhur İttifakı’nın iki onurlu paydaşından birisi olduğunu aktaran Bahçeli, şunları kaydetti:

“Bu ahlaklı ve kutlu ittifak yapısı Türkiye’yi yükseltmeye ve yükselen değer yapmaya coşku ve heyecan içinde azmetmiş, söz vermiş, bu uğurda da gecesini gündüzüne katmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur İttifakı’nın içinde yer alsa da, Gazi Mecliste denge ve denetim işleviyle mevcut, muhalefet göreviyle mesuldür. Muhalefet anlayışımızın tesisini ve teminini sağlarken, siyasetimizi milli şuurla teçhiz, sağlam argümanlarla tevsik; akıcı, akılcı, atik ve samimi üslupla tahkim ve takviye ettiğimiz yalın bir gerçektir. İnandıklarımızı ifadeden hiçbir zaman imtina etmediğimiz aşikardır. Her meseleye geniş bir cepheden bakarak, hayatın ve siyasetin her mevzisini derin bir görüş menziliyle kavrayarak sahip olduğumuz irade gücünü var olan imkânlarımızla dengeleyip örtüştürdüğümüz bilinmektedir. Bu hal tercümesi ilkesel tutumuzun esasını ve özünü de teşkil etmektedir. Üstlendiğimiz tarihi sorumluluğun farkında olmak şöyle dursun, elbette fevkindeyiz. Nedenleri çok ve çeşitli olan her soruna fikir ve ruh kökümüzün kaynaklarından beslenerek yaklaşmak tesadüfi bir tercihten öte mukadder bir takdirin, müstesna bir tavrın özetidir. Gündelik sığ politikaların çukuruna gömülmeden, sığıntı polemiklerin dalgalanmalarına kapılmadan, ülkemizi, ülkülerimizi ve ilkelerimizi hür bir iradeyle temsil etmek bize göre şereflerin en büyüğüdür.”

“BİZİM İÇİN İSTİKBAL, İKBALE FEDA EDİLEMEZ MAHREM BİR HAZİNEDİR“

Milliyetçi Hareket Partisi’nin klasik siyaset mücadelesinin ötesinde davasının hukukunu, Türk milletinin tarihi, kültürel ve ekonomik haklarını hem savunmak hem de sonuçlandırmakla mükellef olduğunu hatırlatan Bahçeli, "Bizim için istikbal, ikbale feda edilemez mahrem bir hazinedir. İstiklalimiz hiçbir güç odağının insafına, gözetimine, denetimine, nefsine bırakılamaz haysiyet değeridir. Kısaca milli bekamız hayat pırıltımız, varlık nişanemizdir. Milliyetçi Hareket Partisi selim bir mizaca, nezih bir müktesebata, nihayetsiz bir azme, çelikten bir atılganlığa haiz ve bunlarla da hadimdir” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE ESKİYE DÖNMEYECEKTİR”

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin resmi ve siyasi olarak yönetim sistemine girişinin yaklaşık iki yılı bulduğunu anımsatan Bahçeli, “Cumhuriyet tarihinin en büyük sistem reformu çok şükür kök salmış, maksat hasıl olmuştur. Bilhassa Covid-19 hastalığıyla mücadele döneminde yeni hükümet sisteminin bütün özellikleri tezahür etmiş, seri ve etkili halde alınan kararlar salgına karşı Türkiye’nin mukavemetini diri tutmuştur. Aziz milletimiz geleceğini Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde görmüş, bütün menfi propagandalara rağmen yeni sistemi benimsemiş ve kabullenmiştir. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönmekten bahsedenler suya yazı yazan, ipe un seren, cüretleri cehaletlerinden doğan siyaset düşkünleridir. Türkiye eskiye dönmeyecektir. Zillete ömür ve omuz veren siyasi garabetlerin bunu anlayıp kabul etmesinde sayısız yarar vardır” dedi.

“Cumhurbaşkanımızın girişimleriyle başlayan hazırlık süreci şu an partimiz ile AK Parti arasındaki temas ve görüşme trafiğiyle mesafe almakta, beliren ve bilinen kanuni düzenlemelerin alt yapısı oluşturulmaktadır”

Milliyetçi Hareket Partisi’nin takip ettiği iki stratejik hedeften birisinin Cumhur İttifakı’nın devamı, diğerinin de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin dönemsel değil, bilakis daimi başarısı olduğunu kaydeden Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye, çok partili siyasi hayatın değişik veçhelerinde yeşerip yaygınlaşan sistem tartışmalarını milli iradenin onayıyla noktalamıştır. Yeni hükümet sistemi anahtar fonksiyonu görerek, dünü bugüne bağlamış, geleceği bugünle bağdaştırmış ve buluşturmuştur. Yeni hükümet sistemi kuşkusuz Türkiye’nin muhkem bir kazanımı, Türk milletinin muteber bir karakter ve kabiliyet mahsulüdür. Yürürlükteki yasal ve idari mevzuatın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle uyumlaştırılması, terslik ve tenakuzların demokratik sabır ve uzlaşmayla telafisi samimi arzumuzdur. Bu kapsamda, 15 Mayıs 2020 tarihinde yaptığımız yazılı basın açıklamasında ifade edilen, mahiyet ve muhtevası altı maddeden ibaret olan tekliflerimizin hukuki ve ahlaki bir temele kavuşturulması özellikle beklentimizdir. Nitekim ve nihayetinde Sayın Cumhurbaşkanımızın girişimleriyle başlayan hazırlık süreci şu an partimiz ile AK Parti arasındaki temas ve görüşme trafiğiyle mesafe almakta, beliren ve bilinen kanuni düzenlemelerin alt yapısı oluşturulmaktadır. Özellikle Siyasi Partiler Kanunu, Seçim Kanunu ve TBMM İç Tüzüğü’nü yeniden ele alarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle çelişmeyecek içerik netliğiyle ve ifade niteliğiyle perçinlemek zarurettir.”

“DEMOKRASİ DEMEK DALAVEREYLE İPOTEKLİ VE İCAZETLİ PARTİLERİN GRUP KURMALARININ ÖNÜNÜ AÇMAK DEMEK DEĞİLDİR”

Siyasi Etik Kanunu’na duyulan ertelenemez ihtiyaçtan bahseden Bahçeli, “Siyaseti yozlaştıran çarpık zihniyetlerin artan etik sorunları Türkiye’yi zora sokmakta, ayak bağı olmaktadır. Türk siyaseti kirlenirken, milli irade kösteklenmektedir. TBMM’de sipariş grup kuran ve kurduranlar, milletvekili borsasında alım satım yapanlar, milletin vermediği yetkiyi korsanca ve kurnazca kullanmaya heveslenenler, marjinal partilere belirli süreli ve belli amaçlara matuf milletvekili verip iş bitiminde tekrar iade alanlar Türkiye’nin imaj ve prestijini zedeleyen köhne ve kötürüm zihniyetlerden başkası değildir. CHP bu gaflet ve rezalet kervanının başını çeken çıbanbaşıdır. Demokrasi demek dalavereyle ipotekli ve icazetli partilerin grup kurmalarının önünü açmak demek değildir” ifadelerini kullandı.

“MİLLETE TEPEDEN BAKAN, FİLDİŞİ KULELERİNDE KEYİF SÜREN BAZI BAROLARIN DEVAM EDEGELEN SALTANATLARI riske girince çareyi gerilim ve kavga ikliminde bulmaları skandal bir ayıptır”

CHP’nin demokrasiyi zillet çamuruyla ziyan etmenin peşinde olduğunu belirten Bahçeli, baroların yaptığı yürüyüşe de değinerek şunları aktardı:

“Türkiye’yi engellemenin arayış ve beklentisi içindedir. Nerede yalan varsa CHP oradadır. Nerede yanlış ve yıkım varsa CHP hemen dibindedir. Çünkü bu CHP zembereğinden boşalmış, balataları yakmıştır. Türkiye, günbegün ağırlaşan bir CHP sorunu ile karşı karşıyadır. Siyasete bulaşmış zillet virüsü istikrarsızlığın ana kaynağıdır. Kamu kurumu niteliğindeki mesleki kuruluşlarla ilgili kanuni düzenlemelerin henüz hazırlık safhasında olduğu biliniyorken, bazı baroların 19 Haziran’da Ankara istikametli başlattıkları kaos yürüyüşü, buna CHP-HDP-İP’in aleni desteği sorumsuzluktur. CHP’nin, HDP’nin ve bazı baroların peş peşe muhtelif gerekçelerle yollara dökülmesi zamanlama itibariyle melanet bir tertibin, melun bir tezgahın varlığına delalettir. Karanlık bir kampanya tedavüldedir. Zehirli bir atmosferin oluşması için adeta yarış söz konusudur. Şayet, aranılan ve amaçlanan bir hak talebini seslendirmek, malum kanuni düzenleme hazırlığı çerçevesinde siyasi muhataplarla görüş, öneri ve fikirleri paylaşmak ise bunun yöntemi ayakkabı eskitmek değil, sağduyulu diyaloglarla demokratik erdem göstermektir. Halbuki, kutuplaşmayı kamçılayan, kargaşayı teşvik eden yürüyüşler sadece yolları aşındırmakla kalmayacak, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüyle birlikte iç huzur ve barış ortamını da baltalayacaktır. Millete tepeden bakan, fildişi kulelerinde keyif süren bazı baroların devam edegelen saltanatları riske girince çareyi gerilim ve kavga ikliminde bulmaları skandal bir ayıptır. Türkiye’nin ve dünyanın bugünkü nazik ve kırılgan döneminde hırslarından dolayı sosyal mesafeyi bile ihlal eden bazı baro yöneticilerin sahneledikleri davranışlar demokratik bir eylem değil, densizlik ve despotik bir utanmazlıktır.”

“DEMOKRASİNİN ÇOĞULCULUĞUNU İSTEYENLERİN, SIRA ÇOKLU BARO DÜŞÜNCESİNE GELDİĞİNDE BİR KAŞIK SUDA FIRTINA KOPARMASI ÇÖZÜLMESİ İMKANSIZ BİR ÇELİŞKİDİR”

Ortada taslak bile yokken tekli-çoklu baro yönetimi kapsamında cepheleşmenin yanlış ve sakat bir vehim olduğunu belirten Bahçeli, “Kaldı ki, demokrasinin çoğulculuğunu isteyenlerin, sıra çoklu baro düşüncesine geldiğinde bir kaşık suda fırtına koparması çözülmesi imkansız bir çelişkidir. Demokrasi farklı fikirlerin, farklı eğilimlerin ahlaki norm ve ölçüler içinde mücadele ve müsabakasını esas almaktadır. Bugüne kadar yürüyerek efor ve enerji sarfeden bazı baroların yeterince dayatmacı, dar kadrocu ve kapalı devre çalışan sistemlerinin sesi duyulmuş, kendileri çalıp kendileri oynamışlardır. Artık bu anti demokratik açmazın sonuna gelinmiştir. Özellikle siyasi çığırtkanlık yapan, işi yol güzergahlarında ayakçılığa kadar vardıran CHP’nin bunu idraki, değilse bile sükutu şarttır” değerlendirmesinde bulundu.

“MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ YAPILACAK HER DEMOKRATİK VE DENGELİ ÇALIŞMAYA MUTLAKA DESTEK VERECEK, ARKASINDA DURACAKTIR”

Türkiye’nin pek çok sorunla boğuştuğunu, siyasi ve ekonomik baskılara maruz kaldığını, hain terörist saldırılara uğradığını hatırlatan Bahçeli, “Ancak gündemdeki baroların hiçbirisi milli haklarımızın müdafaa amacıyla yollara düşmemiş, ses vermemiş, tepki göstermemiştir. Hatta Türk Tabipler Birliği gibi oluşumlar terörle mücadeleye karşı çıkacak kadar alçalmışlar, bölücülerle aynı kareye girebilecek kadar çirkinleşmişler, milletimizle aralarına kapanmaz uçurumlar açmışlardır. Bu gayri milli ve gayri ahlaki yapı milletimizin tertemiz iradesinden gücünü alan saygın milletvekilleri eliyle değiştirilmelidir. Cumhur İttifakı bunu başarmaya muktedirdir. Milliyetçi Hareket Partisi yapılacak her demokratik ve dengeli çalışmaya mutlaka destek verecek, arkasında duracaktır” dedi.

“CHP-HDP-İP-FETÖ-PKK MİLLETİN GÜCÜ KARŞISINDA SAKLANACAK YER ARAYACAKLARDIR”

Türkiye’nin tarihi bir eşikten muazzam bir direniş bilinciyle geçtiğini belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

“Libya’dan Suriye’ye, Doğu Akdeniz’den Irak’ın kuzeyine kadar egemenlik haklarını ve milli güvenliği şuurla ve onurla savunmaktadır. Asıl ve gerçek savunma budur. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin haçlı donanması kurulma çağrısını yaptığı bugünkü dönemde, Türkiye’nin Fransa, Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan başta olmak üzere bölgesel ve küresel güç merkezleriyle cepheleştiği bir zamanda, ülkemizi içerden süngülemek isteyenlere ant olsun izin verilmeyecektir. CHP-HDP-İP-FETÖ-PKK milletin gücü karşısında saklanacak yer arayacaklardır. Zalimlerin oyunlarına, bunların maşalarına, içimize kadar sızmış maskaralarına boyun eğmek, diz çökmek, teslim olmak muhal bir hayaldir. Diğer yandan, Fransa Cumhurbaşkanı’nın Türkiye’ye tehdit dozajı her geçen gün tırmanan kokuşmuş sözlerini çürütüp dağıtacak irade Türk milletinde ve Cumhur İttifakı’nda kudretle, kuvvetle vardır, ortadadır. Tarihi sömürgeci ve kanlı çıkar mücadeleleriyle dolu olan Paris yönetiminin Libya’da veya Doğu Akdeniz’de provokasyon çabası ters tepecek, içimizdeki Fransızlarla birlikte emel sahiplerini rezil edecektir.”

Türkiye’nin stratejik sapmalara girmeden, fikri kaymalara izin vermeden başkent Ankara merkezli politikaları azimle uyguladığını ifade eden Bahçeli, “Cumhur İttifakı, Cumhuriyet tarihinin en zorlu yıllarında ateşten gömleği seve seve giymiştir. İnsanlık tarihinin bugünkü trajik ve feci bir hastalıkla pençeleşen döneminde, sadece kendi kaderini değil, bir bakıma tüm insanlığın kaderini dert ve mesele edecek bir liderlik anlayışına ihtiyaç vardır, 2023’ün Lider Ülke Türkiye hedefi ise bu ihtiyaca cevap verecektir. Emperyalizmin yeni reklam yüzleri, yeni aparat ve ara elemanları olan CHP-HDP-İP Allah’ın izniyle mahcup olacaktır” ifadelerini aktardı.

Türk milletinin ucuz ve umutsuz bir hayatın takipçisi değil, umutsuzluk imkansızlığın sahibi olduğunu ifade eden Bahçeli, “İman varsa imkanın olduğuna inanan beşeri ve tarihi bir kudretin umutsuzluk ve kötümserlik yaymaya çalışanları bozgunla tanıştırması mukadderdir. Bizi bize gösterecek hedeflere, aynanın arkasına geçip, perdenin arkasında gerçekleri görecek muhteşem bir basirete Cumhur İttifakı sahiptir. Unutulmasın ki Milliyetçi Hareket Partisi Allah’ın nihayetsiz lütuf ve keremiyle, mahsur kalmış olsa da karlı doruklardan inecek; dibine bırakılmış olsa da derin kuyulardan çıkacaktır. Milletvekillerimiz muteber ve mutebet şahsiyet ve dirayet ölçüleriyle, aynı zamanda birlik ve beraberlik ruhuyla TBMM’de kutlu mücadelelerini dün olduğu gibi gelecekte de sürdüreceklerdir. Cumhur İttifakı’na tam bağlılıkla, CHP-HDP-İP’in artık ayağa düşmüş, yalnızca istismara yarayan grup önerilerine hiçbir şekilde itibar ve ihtimam etmeden çalışmalarımız aynen devam edecektir. Aziz milletimizin güvenine layık olmak için insanüstü bir gayretle üstlendiğimiz sorumlulukları yapmakta kararlıyız” dedi.

”TBMM BAŞKAN SEÇİMİNDE CUMHUR İTTİFAKI’NIN GEREĞİ NEYSE O YAPILACAKTIR”

Merhum Sadri Maksudi Arsal’ın "Milliyetçilik, bütün beşeriyeti mesut ve müreffeh etmenin en doğru yoludur” sözlerini hatırlatan Bahçeli, “Milletvekillerimizin tam kadro halinde katıldığı bugünkü toplantımızda hem Meclis faaliyetlerimiz, hem iç ve dış siyasi gelişmeler, hem de partimizin siyasi gündem ve öncelikleri değerlendirilmiştir. TBMM başkan seçiminde Cumhur İttifakı’nın gereği neyse o yapılacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi varsa umut vardır. Milliyetçi Hareket Partisi varsa huzur vardır. İstiklalde birlik, istikbalde dirlik, istikrarda süreklilik önceliğimizdir” ifadelerini kullandı.

(Mevlüt Hasgül/İHA)
Yorumlar (0)
25°
açık
Namaz Vakti 05 Temmuz 2020
İmsak 03:24
Güneş 05:18
Öğle 12:58
İkindi 16:55
Akşam 20:28
Yatsı 22:13
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 30 63
2. Trabzonspor 29 58
3. Sivasspor 29 53
4. Galatasaray 29 52
5. Beşiktaş 29 50
6. Fenerbahçe 30 49
7. Alanyaspor 30 48
8. Göztepe 30 38
9. Gaziantep FK 30 38
10. Antalyaspor 30 37
11. Kasımpaşa 29 35
12. Gençlerbirliği 30 32
13. Denizlispor 30 32
14. Malatyaspor 30 29
15. Çaykur Rizespor 29 29
16. Kayserispor 29 28
17. Konyaspor 29 27
18. Ankaragücü 30 25
Takımlar O P
1. Hatayspor 31 57
2. Bursaspor 32 55
3. Adana Demirspor 31 54
4. Erzurum BB 31 53
5. Akhisar Bld.Spor 31 51
6. Fatih Karagümrük 31 50
7. Altay 31 50
8. Ümraniye 31 44
9. Keçiörengücü 31 44
10. Giresunspor 31 44
11. Menemen Belediyespor 32 42
12. Balıkesirspor 31 35
13. İstanbulspor 31 34
14. Altınordu 32 33
15. Boluspor 31 30
16. Osmanlıspor 31 24
17. Adanaspor 32 21
18. Eskişehirspor 31 12
Takımlar O P
1. Liverpool 32 86
2. Man City 32 66
3. Leicester City 33 58
4. M. United 33 55
5. Chelsea 32 54
6. Wolverhampton 33 52
7. Arsenal 33 49
8. Sheffield United 32 47
9. Tottenham 32 45
10. Burnley 32 45
11. Everton 32 44
12. Newcastle 32 42
13. Crystal Palace 33 42
14. Southampton 32 40
15. Brighton 33 36
16. West Ham 32 30
17. Watford 32 28
18. Aston Villa 32 27
19. Bournemouth 33 27
20. Norwich City 33 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 74
2. Barcelona 33 70
3. Atletico Madrid 34 62
4. Sevilla 33 57
5. Villarreal 33 54
6. Getafe 33 52
7. Real Sociedad 33 50
8. Athletic Bilbao 33 48
9. Granada 33 46
10. Valencia 33 46
11. Osasuna 33 44
12. Levante 33 42
13. Real Valladolid 34 39
14. Real Betis 34 38
15. Deportivo Alaves 34 35
16. Eibar 33 35
17. Celta de Vigo 34 35
18. Mallorca 34 29
19. Leganés 33 25
20. Espanyol 33 24

Gelişmelerden Haberdar Olun

@