Sadece KPSS’den 50 Almanız Memur Olmanız İçin Yeterli! Hemen Başvurunuzu Yapın!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 2020 KPSS 50 puan ile 40 personel alınacağı duyuruldu. Ayrıca Merkez Bankası personel ilanına başvuru yapacak olan adayların, başvuru sırasında teslim etmesi gereken belgeler de açıklandı. 2020 yılı KPSS Önlisans 50 puan adayların başvuru yapacağı personel alım ilanı, TCMB tarafından yayımlandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan 40 personel alım duyurusunda; “14.12.2020 tarihi saat 17.30’a kadar Bankamız internet sitesi insan kaynakları sayfasından, aşağıdaki belgeleri yüklemek sureti ile elektronik yolla yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.” ifadelerine yer verildi.

TCMB Teknisyen Alım Başvurusu İçin Gereken Belgeler

TCMB teknisyen alım başvurusu ilanında istenen belgeler şöyle: Fotoğraf Ortaöğrenim mezuniyet belgesi Ön lisans mezuniyet belgesi Sınav sonuç belgesi (KPSS Ön Lisans) Erkek adaylar için askerlik belgesi

TCMB Personel Alımı Başvuru Şartları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Kamu haklarından yasaklı olmamak. TCK’nın 53. maddesinde yer alan süreler geçmiş olsa dahi; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre hüküm giymemek y ada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. Alım yapılacak olan kadronun gerektirdiği görevi devamlı olarak yapmasına engel olmayacak beden ve ruh sağlığına sahip olmak. Başka bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak, böyle bir yükümlülüğü varsa bunu Bankada çalışarak yerine getirmesi hususunda izin almış ya da bundan doğacak borcu ödemeyi kabul etmiş olmak. 01.01.1989 ve daha sonra doğmuş olmak. Erkek adaylar için, askerliğini tamamlamış veya askerlikten muaf olmak. Teknisenlik görevini sürekli olarak yapabilecek beden ve ruh sağlığına sahip olmak. (Başarılı olan adaylardan teknisyen olarak çalışmalarına engel bir rahatsızlıklarının bulunmadığını belirtir Sağlık Kurulu Raporu istenecektir.) Son başvuru tarihi itibariyle son iki yıl içinde yapılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işe alım sınavlarının komisyon mülakatı aşamasında elenmemiş olmak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına alınacak kişilerde aranan genel şartları sağlamak. 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS Ön Lisans veya 2020 yılında yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS Ön Lisans) en az 50 KPSSP93 puanı almış olmak. Ortaöğretim kurumlarının Elektrik – Elektronik Teknolojisi, Kimya Teknolojisi, Makine Teknolojisi, Matbaa Teknolojisi ve Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri bölümlerinden mezun olmak ve sonrasında iki yıllık eğitim veren Türkiye veya yurtdışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarının yer alan programlarında ön lisans eğitimini tamamlamış olmak.

30 Kas 2020 - 18:24 - Ekonomi