İnsanlar sosyal ilişkilerinde, davranış ve tutumları ile var olurlar. Bu sosyal ilişkiler; arkadaşlık ilişkileri, iş ilişkileri, aile ilişkileri ve aşk ilişkileri olarak kendisini gösterir ve insanlar, bu alanlardaki varlığı ile kimliklerini, nasıl biri olduklarını ve çevrelerinde nasıl bir insan olduklarını belirler. İnsanların bu sosyal ilişkilerdeki halleri, davranışları, söylemleri karakteristik özelliklerini ortaya koyar. Bu noktada bazı burçlar ölse bile doğruyu söyleyen, dobra ve dürüst yapıları ile dikkat çekerken, bazı burçlar ise yalan söylemekten hiç çekinmeyen tavırlarıyla dikkat çekerler. Burçlar arasında yalan söyleme konusunda en rahat olan burç, bu alanda diğerlerine adeta toz yutturur… Peki en yalancı, en çok hile yapan, dürüstlükle işi olmayan burç hangisidir? İşte tüm detaylar…