Birbirini fiziksel ya da zihinsel olarak beğenen iki insan, güzel bir aşk ilişkisine başlayabilir ve bu aşk evlilik ile taçlandırılabilir. Ancak hemen hemen herkesin bildiği gibi bu noktada fiziksel özellikler çoğu zaman ikinci planda yer alır ve önemli olan kafa uyumudur. Kafa olarak uyuşan ve birbirine aşkla bakan iki kişi bile bazı konularda fikir ayrılıklarına düşebilir. Örneğin her yönleri ile birbirini tamamlayan iki kişi, evlendikten sonra konu çocuk yapmaya geldiğinde farklı isteklerde bulunabilir. Bir taraf büyük bir hevesle çocuk isterken diğer taraf asla çocuk istemeyebilir. Burada da burçlar, kimin hevesle çocuk sahibi olmak isteyeceği konusunda önemli fikirler verebilir… İşte detaylar…