Arabuluculuk başvuru formu nasıl doldurulur?

İş mahkemesi davalarında arabuluculuk şartı, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi ile işveren alacakları ile tazminat talepleriyle açılacak davalarda, arabuluculuk yoluna gidilmesi dava şartı olarak kabul edilmektedir.